Slodkaciaza logo

Czy kobieta z cukrzycą ciążową może rodzić drogami natury?

W przypadku uzyskania, w okresie ciąży, dobrej kontroli poziomów glikemii w osoczu krwi żylnej i prawidłowego rozwoju płodu nie ma przeciwwskazań do porodu dziecka drogami natury.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) w trakcie porodu pomiar glikemii powinien odbywać się średnio co 1-2 godziny, przy czym za pożądane stężeniu glukozy uznaje się przedział pomiędzy 60mg/dl, a 120mg/dl. W wybranych sytuacjach u położnicy monitoruje się, w trakcie akcji porodowej, poziom potasu i równowagę kwasowo-zasadową.

Do góry