Slodkaciaza logo

Jakie są normy graniczne poziomu cukru i hemoglobiny glikowanej u kobiet w ciąży?

W zależności m.in. od pory dnia (zalecane stężenia glukozy we krwi za dnia i w nocy różnią się) i czasu od spożycia ostatniego posiłku obowiązują inne normy glikemii w osoczu krwi żylnej. Określenie pożądanego poziomu stężenia glukozy we krwi pomaga w kontroli i monitorowaniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej zarówno w cukrzycy ciążowej,  jak i innych postaciach tej choroby. Dobrym markerem, który pozwala określić przybliżony średni poziom glikemii w organizmie jest tzw. hemoglobina glikowana (HbA1c). Hemoglobina glikowana powstaje na skutek nieenzymatycznego przyłączenia cząsteczki glukozy przez hemoglobinę zawartą w erytrocycie. Średni czas życia krwinki czerwonej wynosi około 120 dni, a zatem oznaczenie HbA1c pozwala na ocenę przybliżonego poziomu glikemii w przeciągu ostatnich 3-4 miesięcy.

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego(PTD) z roku 2017 zaleca się, aby u kobiet planujących ciążę z cukrzycą przedciążową:

  • oznaczać stężenie HbA1c co 6 tygodni
  • stężenie HbA1c wynosiło < 6,5% (48 mmol/mol) i mniej niż 6,0 % (42 mmol/mol) w II i III trymestrze ciąży, jeśli postępowanie takie nie przyczynia się do częstszego występowania stanów hipoglikemii

Z kolei za normy graniczne poziomu cukru w organizmie, u kobiet w ciąży uznaje się stężenie glikemii:

  • na czczo i przed posiłkami: 70–90 mg/dl(3,9–5,0mmol/l)
  • maksymalna glikemia w 1. godzinie po rozpoczęciu posiłku: <140 mg/dl(<7,8mmol/l). W przypadku tego pomiaru doszło do złagodzenia zaleceń(wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2017). W latach ubiegłych za pożądaną wartość glikemii w 1. godzinie po rozpoczęciu posiłku uznawano wartość poniżej 120md/dl(6,7mmol/l)
  • między godziną drugą, a czwartą w nocy w granicach 70–90 mg/dl(3,9–5,0mmol/l)
Do góry