Slodkaciaza logo

Jakie są normy graniczne poziomu cukru i hemoglobiny glikowanej u kobiet z cukrzycą niebędących w ciąży?

Im lepsza kontrola glikemii, tym rzadziej dochodzi do rozwoju powikłań cukrzycy.

W celu jak najlepszej kontroli cukrzycy powinno dążyć się u kobiet z rozpoznaną cukrzycą do:

  • uzyskania HbA1c < 7% (< 53 mmol/mol)
  • glikemii na czczo i przed posiłkami <130mg/dl(<7,2mmol/l)
  • glikemii po 2h od spożycia posiłku <180 mg/dl (<10mmol/l)

U kobiet po 65 r.ż. cierpiących na cukrzycę pożądane normy glikemii są bardziej liberalne i powinno dążyć się(w samokontroli) do:

  • uzyskania poziomu HbA1c <7,0%(53 mmol/mol) u kobiet z prognozowanym co najmniej 10-letnim przeżyciem
  • uzyskania poziomu HbA1c <8,0%(64mmol/mol) u kobiet obciążonych zaawansowaną wieloletnią cukrzycą oraz powikłaniami o charakterze makroangiopatii (przebyty udar lub zawał, bądź obecność ciężkich chorób towarzyszących). 
     
Do góry